Odpowiadając na duże zainteresowanie i liczne zapytania w zakresie oferty szkoleniowej, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić Państwa w dniach 20-21 czerwca 2023 r., na szkolenie poświęcone przygotowywaniu i procedowaniu wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wniosków o skrócenie czasu obowiązywania taryf. 

W trakcie szkolenia przedstawimy nasze doświadczenia z ponad 120 projektów taryfowych, w których uczestniczyliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch lat, kalkulując wnioski, dbając o ich poprawność formalną, reprezentując przedsiębiorstwa przed organami regulacyjnymi i Prezesem Wód Polskich  oraz w sporach z nimi przed sądem administracyjnym. Postaramy się przekazać wszelkie praktyczne wskazówki, które pomogą Państwu przygotowywać wnioski, z uwzględnieniem wymagań poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. 

Wydarzenie poprowadzi zespół prawników z naszej Kancelarii: Łukasz Ciszewski, Mateusz Faron, Maciej Łukaszewicz i Dominik Pawelec.

Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie Clickmeeting.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program szkolenia.

DZIEŃ I - 20 czerwca 2023 r., godz.: 10:00 - 14:00

 1. Wprowadzenie
 2. Wniosek taryfowy - zagadnienia podstawowe
  1. Obowiązkowe elementy wniosku taryfowego. 
  2. Załączniki do wniosku taryfowego – czego wymagają przepisy i dlaczego wniosek należy dodatkowo uzasadnić i udokumentować?
  3. Strony postępowania taryfowego, ich prawa oraz rola.
  4. Zasady składania wniosków przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie wielu gmin – jeden czy wiele wniosków – właściwy organ regulacyjny - jakie ryzyka niosą ze sobą nieprawidłowości w ustalaniu stron postępowania?
  5. Data złożenia wniosku taryfowego. 
  6. Norma art. 24g uzzw i jej praktyczne zastosowanie. 
 1. Podział odbiorców na grupy taryfowe akceptowany w praktyce działania organów regulacyjnych 
  1. Rodzaj i struktura taryf – pojęcie.
  2. Definicja taryfowej grupy odbiorców. 
  3. Rodzaje cen i stawek opłat i ich wpływ na wyodrębnianie grup. 
  4. Podstawy różnicowania ceny wody. 
  5. Podstawy różnicowania ceny ścieków. 
  6. Wyodrębnianie grup na podstawie stawek opłaty abonamentowej – obligatoryjne kryteria wyodrębnienia, sposób kalkulacji i różnicowania stawek opłaty.
 1. Procedura taryfowa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia 45 dniowego terminu na wydanie decyzji taryfowej 
  1. Przebieg postępowania taryfowego. 
  2. Sposób obliczania 45 dniowego terminu na przeprowadzenie postępowania w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych – określenie początku biegu terminu, jego przerwanie wskutek działań organu regulacyjnego (wezwania do uzupełnienia, zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy).
  3. Skutki bezskutecznego upływu terminu – wejście taryf w życie z mocy prawa, obowiązek ogłoszenia taryf.
  4. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy taryfowej i w razie odmowy jego wydania potencjalne sankcje za stosowanie nowych taryf (czy są to taryfy nie przedstawione do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu w świetle art. 29 ust. 1 pkt 1 uzzw). 
 1. Skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
  1. Kształt wniosku o skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf.
  2. Odpowiednie stosowanie do wniosku skróceniowego art. 24b–24e i art. 24f ust. uzzw.
  3. Podstawy wniosku skróceniowego – rodzaje i charakter zdarzeń uzasadniających taki wniosek w świetle stanowiska organów regulacyjnych i sądów administracyjnych. 
  4. Sposób kalkulacji nowych taryf, które mają obowiązywać w kolejnych 3 latach – właściwy okres obrachunkowy, przyjmowane wskaźniki makroekonomiczne, relacja kosztów przyjmowanych do nowego wnioskutaryfowego i tych ujętych w kalkulacji taryf skracanych. 
 1. Procedura odwoławcza i sądowoadministracyjna w sprawach taryfowych 
  1. Rodzaje rozstrzygnięć organu regulacyjnego i warianty reakcji na nie przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego: 
  2. Rodzaje rozstrzygnięć organu II instancji (Prezesa Wód Polskich) po wniesieniu odwołania: 
  3. Rodzaje rozstrzygnięć organu II instancji (Prezesa Wód Polskich) po wniesieniu zażalenia na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy: 
  4. Możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć Prezesa Wód Polskich do sądu administracyjnego – kiedy skarga a kiedy sprzeciw? Zakres i skutki zastosowania poszczególnych środków zaskarżenia. 
  5. Doświadczenia praktyczne Kancelarii w postępowaniach odwoławczych i sądowoadministracyjnych. 

DZIEŃ II - 21 czerwca 2023 r., godz.: 9:00 - 13:00

 1. Konstrukcja wniosku taryfowego
  1. Identyfikacja kosztów taryfowych i sposób wyłączenia kosztów innych działalności prowadzonych przez przedsiębiorstwo.
  2. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej a wymogi taryfowe.
  3. Rozdział kosztów taryfowych – koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty alokowane do kalkulacji cen i stawek opłat.
  4. Okres obrachunkowy – sposób ustalania, analiza danych.
  5. Okres bazowy – jak zaplanować koszty będące podstawą do ustalenia niezbędnych przychodów. 
  6. Planowanie wielkości sprzedaży i liczby odbiorców usług
  7. Zasady identyfikacji taryfowych kosztów rodzajowych i ich planowania oraz ustalanie niezbędnych przychodów – zmiany warunków ekonomicznych a wzrosty wskaźnikowe.
  8. Planowanie poszczególnych rodzajów kosztów – jak planować m.in. amortyzację, podatek od nieruchomości i inne daniny (opłaty) publiczne, energię, wynagrodzenia, koszty usług obcych i materiałów, koszty kredytów i pożyczek, opłaty za usługi wodne – omówienie reguł, analiza konkretnych przykładów i najczęstszych błędów.
  9. Szczególne przypadki planowania kosztów – nieodpłatne korzystanie z infrastruktury, dzierżawa urządzeń, koszty w przedsiębiorstwach świadczących usługi na terenie wielu gmin.
  10. Marża zysku – sposób obliczenia i planowania, dopuszczalna wysokość i jej uzasadnienie.
  11. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych – sposób kalkulacji, problemy praktyczne.
 1. Tabele A-I – sposób uzupełniania i prezentacji danych oraz tabele dodatkowe – przykłady rozwiązań uzupełniających dane z tabel A-H.
 2. Praktyka poszczególnych organów regulacyjnych, najczęstsze pytania i zarzuty w stosunku do wniosków przedsiębiorstw i praktyczne zasady udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień i informacji

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin: 20-21 czerwca 2023 r.

Miejsce: szkolenie online, platforma Clickmeeting - każdy z uczestników otrzyma indywidualny link pozwalający na udział w webinarium

Koszt udziału w szkoleniu:

 • dla przedsiębiorstw mających zawartą umowę stałej obsługi z Kancelarią: 500 zł netto od osoby,
 • pozostali uczestnicy: 750 zł netto od osoby;

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 618521278

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej