01-06-2021

Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe…

Kompetencja do weryfikacji i zatwierdzania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych, która przysługuje wyspecjalizowanemu organowi regulacyjnemu...

Czytaj więcej

10-05-2019

Podłączenia do wody i ścieków jednolicie w całym kraju

"Resort inwestycji postanowił ustawowo uregulować zasady wydawania warunków technicznych dla budowy przyłącza...

Czytaj więcej

18-04-2019

Skrócenie czasu obowiązywania taryf

W marcu 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w kraju złożyły wnioski taryfowe...

Czytaj więcej

11-02-2019

Kary dla menedżerów za niedozwolone zapisy umów

Prezes UOKiK-u może nałożyć kary na menedżerów, w tym członków zarządów przedsiębiorstw...

Czytaj więcej

09-01-2019

Czym mierzyć wodę?

"Do końca 2020 r. ilość pobranej wody na potrzeby wymiaru opłat zmiennych...

Czytaj więcej

04-01-2019

Prawo wodne 2019: Korzystający z wód i odprowadzający ścieki…

"Prawdziwe wyzwanie czeka w styczniu 2019 r. firmy korzystające z wód i...

Czytaj więcej

20-12-2018

Budowa i finansowanie przydomowych przepompowni ścieków

"Budowa przydomowych przepompowni ścieków w niektórych przypadkach wiąże się z kosztem nawet...

Czytaj więcej

30-11-2018

Kolejne zmiany w Prawie wodnym na horyzoncie

"Ustawodawca zdążył już kilkukrotnie poprawić obowiązujące zaledwie od 1 stycznia 2018 r...

Czytaj więcej

30-11-2018

Wyliczanie opłat za usługi wodne po nowemu?

"Dnia 5 października 2018 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano...

Czytaj więcej

16-11-2018

Sądy kwestionują opłaty ustalane przez Wody Polskie

"Z uwagi na skragi składane do sądów administracyjnych od ostatecznych decyzji Wód...

Czytaj więcej

02-11-2018

Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą…

Serial „Wody Polskie w ofensywie” trwa już niemal rok. Początkowo problemy zalewały...

Czytaj więcej

16-10-2018

Relacje branży z regulatorem – pierwsze doświadczenia

W świetle statystyk opublikowanych w połowie września br. przez PGW Wody Polskie...

Czytaj więcej

19-09-2018

Wynagrodzenia za nabycie urządzeń przesyłowych

W sierpniu minęło 10 lat od wejścia w życie nowelizacji kluczowej dla...

Czytaj więcej

12-09-2018

Metry sześcienne niezgody, czyli konsekwencje zbyt pospiesznej legislacji

Sądy negują wykładnię art. 271 prawa wodnego, przyjętą przez Wody Polskie. Z...

Czytaj więcej

25-07-2018

Brak prawidłowej publikacji całej taryfy może spowodować problemy dla…

Błędny sposób ogłoszenia tego dokumentu komplikuje działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Niemożliwe może się...

Czytaj więcej

01-05-2018

Zmiany w prawie na przestrzeni 15 lat

Ostatni czas to jednak okres niespotykanej dotąd skali aktywności oraz dynamiki legislacyjnej...

Czytaj więcej

01-04-2018

Zmiana polityki UOKiK w branży

Od 2015 r. obserwujemy regres w zainteresowaniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i...

Czytaj więcej

01-01-2018

Opłaty za przyłączenie pod lupą prokuratorów

W sierpniu 2017 r. Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat prasowy na temat braku...

Czytaj więcej

01-01-2018

Nowy model rozstrzygania sporów przedsiębiorstwo – konsument

Nowe regulacje dotyczące rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług weszły...

Czytaj więcej

01-01-2018

Wątpliwości wokół nowego Prawa wodnego

W minionym roku branża wodociągowo-kanalizacyjna żyła procesem legislacyjnym nowego Prawa wodnego. I...

Czytaj więcej

06-12-2017

Zamieszanie z taryfami wodociągowo-kanalizacyjnymi – nie wiadomo, jak stosować…

Za niespełna tydzień wchodzą w życie znowelizowane przepisy o zaopatrzeniu w wodę...

Czytaj więcej

01-10-2017

Nowe Prawo wodne a taryfy wod-kan

Wraz z nowym Prawem wodnym zmieniają się ceny za usługi wodne. Od...

Czytaj więcej

05-05-2016

Dotacje mogą pogrążyć wodociągi

Środki z funduszy europejskich przyczyniły się do podniesienia poziomu ochrony środowiska w...

Czytaj więcej

01-05-2016

Utrzymanie hydrantów - czy aby na pewno bezsporne?

WSA w Poznaniu w wyroku z 3 września 2015 r. (sygn. akt...

Czytaj więcej

01-01-2016

Konsument w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym

Ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szereg obowiązków, w tym...

Czytaj więcej

01-11-2015

Uwzględnianie w taryfach amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji…

Korzystanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze środków unijnych jest bez wątpienia ogromnym przywilejem...

Czytaj więcej

01-01-2015

Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…

Artykuł jest poświęcony analizie specyficznej roli, jaką organy gminy odgrywają w sektorze...

Czytaj więcej

01-01-2014

Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w…

Przewidziany w obowiązującym porządku prawnym szczególny, regulowany sposób kalkulacji cen i stawek...

Czytaj więcej

01-10-2013

Ulubieńcy UOKiK-u. Część II

Pogląd Urzędu dotyczący zakresu inwestycji, które w związku z przyłączaniem nieruchomości do...

Czytaj więcej

01-09-2013

Ulubieńcy UOKiK-u cz. I

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4 czerwca 2013 r. opublikował na swojej...

Czytaj więcej

01-04-2012

Kontrowersyjne przyłącza

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił 31 stycznia 2012 r. do ministra transportu, budownictwa...

Czytaj więcej

01-04-2012

PPP w gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 3 Ustawy z 8 marca...

Czytaj więcej

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej