"Z uwagi na skragi składane do sądów administracyjnych od ostatecznych decyzji Wód Polskich w przedmiocie ustalenia opłat za usługi wodne za pobó wód, od początku lipca bieżącego roku publikowane są kolejne wyroku wojewódzkich sądów administracyjnych roztrzygające wątpliwości interpretacyjne na tle stosowania przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (...)"

Serwis Administracyjno-Samorząodowy nr 5 (262) 2018 r.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej