Taryfy: NSA rozstrzyga, ale wątpliwości nie ubywa

Orzecznictwo

Kolejna ze spraw taryfowych doczekała się rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jest...

12-06-2024

Czytaj więcej

Nowelizacja KPA – prawodawca wraca do zapowiadanych zmian

Analizy prawne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 5 kwietnia 2024 r. opublikowano...

23-05-2024

Czytaj więcej

Zatwierdzanie taryf w gminach już niebawem?

Aktualności

Rady Gmin zatwierdzą ponownie taryfy, a Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie pozostanie w...

23-04-2024

Czytaj więcej

Przelewy burzowe – najpierw ustalenie, potem pozwolenie

Analizy prawne

1 stycznia br. weszły w życie kolejne istotne dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego zmiany...

13-02-2024

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE: Przelewy burzowe – praktyczne spojrzenie na najnowszą…

Aktualności

7 października br. weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

27-10-2023

Czytaj więcej

Opłaty za zrzuty z przelewów burzowych - zmiany w…

Analizy prawne

7 października br. weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

20-10-2023

Czytaj więcej

Ceny energii elektrycznej uwolnione w 2024 r.

Analizy prawne

Kosztem taryfowym odmienianym w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadki była bez wątpienia...

05-09-2023

Czytaj więcej

Zmiana taryf – projekt nowelizacji niebawem?

Aktualności

Z inicjatywy Związku Miast Polskich trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z...

17-05-2023

Czytaj więcej

Taryfy: nowe wskaźniki opublikowane przez ministerstwo

Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków...

04-05-2023

Czytaj więcej

Taryfy: regulator zatwierdza dwie niezależne taryfy

Orzecznictwo

W sytuacji, gdy złożony zostaje jeden wniosek dotyczący zarówno zatwierdzenia taryfy dla...

29-03-2023

Czytaj więcej

Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

Orzecznictwo

Dotychczasowe rozstrzygnięcia sądów w sprawach taryfowych skupiały się na problematyce proceduralnej, zwłaszcza...

12-01-2023

Czytaj więcej

NSA potwierdza wejście taryf w życie z mocy prawa

Orzecznictwo

Organ regulacyjny nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf...

15-12-2022

Czytaj więcej

Zamrożenie cen energii elektrycznej w praktyce

Aktualności

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na...

07-11-2022

Czytaj więcej

Sektor komunalny wyłączony z minimalnego CIT

Aktualności

Uchwalona 7 października br. przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku...

02-11-2022

Czytaj więcej

KE publikuje propozycje zmian dyrektywy ściekowej

Aktualności

Komisja Europejska opublikowała propozycje zmian (poprawek) do unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania...

26-10-2022

Czytaj więcej

O sytuacji branży w Senacie

Aktualności

Skonsolidowana i mówiąca jednym, spójnym głosem branża wodociągowo-kanalizacyjna – taki obraz mogliśmy...

25-10-2022

Czytaj więcej

Ustawa zamrażająca ceny energii elektrycznej w Sejmie

Aktualności

Rządowy projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen...

17-10-2022

Czytaj więcej

Taryfy: nowe wskaźniki opublikowane przez ministerstwo

Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków...

04-10-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Zmiany przepisów branżowych na horyzoncie

Aktualności

22 grudnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod...

30-12-2021

Czytaj więcej

WSA w Warszawie potwierdza wejście taryf w życie z…

Orzecznictwo

Problematyka taryfowa, w tym zwłaszcza dotycząca sposobu obliczania terminu 45-dniowego na załatwienie...

20-12-2021

Czytaj więcej

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Taryfy: aktualizacja wskaźników makroekonomicznych

Aktualności

31 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników...

07-09-2021

Czytaj więcej

Taryfy: stroną tylko wójt gminy wskazanej w porozumieniu

Orzecznictwo

W przypadku wspólnego wykonywania przez gminy zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w...

20-07-2021

Czytaj więcej

Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe…

Publikacje

W najnowszym numerze miesięcznika "Samorząd Terytorialny" wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pojawił się...

02-06-2021

Czytaj więcej

Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe…

Nasze publikacje

Kompetencja do weryfikacji i zatwierdzania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych, która przysługuje wyspecjalizowanemu organowi regulacyjnemu...

01-06-2021

Czytaj więcej

Taryfy: nowelizacja ustawy branżowej?

Aktualności

Trwają nadal prace nad zmianami do rozporządzenia taryfowego, o czym informowaliśmy w...

15-03-2021

Czytaj więcej

Kiedy złożyć wniosek o zatwierdzenie taryf?

Analizy prawne

Pierwszy kwartał 2021 r. to okres, w którym wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych składać...

31-01-2021

Czytaj więcej

Nowy projekt zmian rozporządzenia taryfowego

Aktualności

Z końcem ubiegłego roku w artykule pt. „Projekt zmian w rozporządzeniu taryfowym”...

26-01-2021

Czytaj więcej

Projekt zmian w rozporządzeniu taryfowym!

Aktualności

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w...

22-12-2020

Czytaj więcej

Taryfy niezatwierdzane w milczący sposób?

Orzecznictwo

Problematyka taryfowa, w tym zwłaszcza dotycząca sposobu obliczania terminu 45-dniowego na załatwienie...

13-12-2020

Czytaj więcej

Komunalne osady ściekowe - projekt zmian w przepisach

Aktualności

26 listopada 2020 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt...

30-11-2020

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Aktualności

Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia...

13-11-2020

Czytaj więcej

Wyznaczanie aglomeracji - poradnik dla samorządów

Aktualności

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej apeluje o podjęcie wszelkich możliwych działań, których...

23-09-2020

Czytaj więcej

Nakaz zawarcia umowy a jej podpisanie przez strony

Analizy prawne

Kontynuujemy cykl tekstów dotyczących problematyki rozstrzygania sporów przez organ regulacyjny. W poprzedniej...

02-09-2020

Czytaj więcej

Cele poboru wody - kolejne wyroki sądów

Orzecznictwo

Spory dotyczące opłat zmiennych za usługi wodne – za pobór wód nie...

24-07-2020

Czytaj więcej

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych - ostateczny termin

Aktualności

13 lipca br. upływa termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do rejestru przez...

06-07-2020

Czytaj więcej

Webinarium: prawo wod-kan w praktyce

Aktualności

Jak zawierać i wykonywać umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?...

18-06-2020

Czytaj więcej

Gminy zobowiązane do przejmowania sieci?

Orzecznictwo

W lutym 2019 r. w artykule pt. „Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dot. odpłatnego przejmowania...

29-05-2020

Czytaj więcej

Rolnicy jednak z wpisem do BDO?

Aktualności

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wniosek rolnika o wpis do rejestru BDO, choć...

30-04-2020

Czytaj więcej

Odroczenie legalizacji ponownej - wzór wniosku

Aktualności

Na stronach internetowych poszczególnych Okręgowych Urzędów Miar opublikowany został wzór wniosku o odroczenie...

23-04-2020

Czytaj więcej

Budowa sieci na terenach prywatnych – co z tytułem…

Analizy prawne

Nierzadko zdarza się, że budowa infrastruktury wodociągowej bądź kanalizacyjnej (zwłaszcza sieci) musi...

14-04-2020

Czytaj więcej

Branżowe regulacje tarczy antykryzysowej

Aktualności

28 marca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach...

30-03-2020

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych – nowelizacja czeka na podpis Prezydenta

Aktualności

13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo...

18-02-2020

Czytaj więcej

Cele poboru wody – rozbieżności w orzecznictwie?

Orzecznictwo

Wyłącznym zakresem działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a więc i celem poboru wód jest...

17-02-2020

Czytaj więcej

Wody Polskie gromadzą kolejne dane branżowe

Aktualności

W ostatnich dniach do wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wpłynęły drogą elektroniczną (e-mail) wezwania...

09-01-2020

Czytaj więcej

Rozbieżne stanowiska stron a odmowa zawarcia umowy przez przedsiębiorstwo

Analizy prawne

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczące...

28-11-2019

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych - nowelizacja przyjęta przez Rząd

Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw...

07-11-2019

Czytaj więcej

Beneficjent rzeczywisty w spółce gminnej?

Aktualności

Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa...

14-10-2019

Czytaj więcej

Wcinka wyłącznie na koszt przedsiębiorstwa

Orzecznictwo

Wcinka składająca się z nawiertki i trójnika stanowi element sieci, gdyż bez...

19-08-2019

Czytaj więcej

Opłata za zmniejszenie retencji dla każdej nieruchomości

Orzecznictwo

Zastosowanie przepisów nakładających daniny publiczne do zdarzeń mających miejsce przed wejściem w...

24-07-2019

Czytaj więcej

Elektromobilność w gminach jednak później?

Aktualności

12 lipca 2019 r. do Sejmu skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie...

15-07-2019

Czytaj więcej

NSA: istotna ocena charakteru terminu na weryfikację taryf

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł wątpliwości pojawiające się w praktyce poszczególnych Regionalnych Zarządów...

03-07-2019

Czytaj więcej

Zmiany stawek opłat za usługi wodne od 2020 r.

Aktualności

W świetle obowiązujących przepisów, jednostkowe stawki opłat za usługi wodne – za...

27-06-2019

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa wodnego rekomendowana Radzie Ministrów

Aktualności

Na dzień 10 czerwca 2019 r. datowana jest najnowsza wersja projektu ustawy...

12-06-2019

Czytaj więcej

SN: zła wiara mimo zgody właściciela nieruchomości?

Orzecznictwo

Choć mogłoby się wydawać, że bogate orzecznictwo sądowe wyczerpało sporo obszarów problemowych...

20-05-2019

Czytaj więcej

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich - spotkanie konsultacyjne

Aktualności

16 maja 2019 r. odbyło się w Poznaniu kolejne spotkanie konsultacyjne w...

17-05-2019

Czytaj więcej

Podłączenia do wody i ścieków jednolicie w całym kraju

Publikacje

12 kwietnia 2019 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został...

10-05-2019

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych - planowane zmiany

Aktualności

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został dzisiaj projekt ustawy o...

12-04-2019

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dot. odpłatnego przejmowania urządzeń przesyłowych już…

Orzecznictwo

Prawdopodobnie już niebawem Sąd Najwyższy rozstrzygnie, który podmiot jest zobowiązany do odpłatnego...

25-02-2019

Czytaj więcej

advertiva