W najnowszym numerze miesięcznika "Samorząd Terytorialny" wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pojawił się artykuł pt. "Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością organu regulacyjnego" autorstwa mec. Łukasza Ciszewskiego i mec. Mateusza Farona.
 
W publikacji autorzy poruszają szereg istotnych aspektów praktycznych postępowań taryfowych, dotyczących m.in. tego:
  1. co może stanowić brak formalny wniosku taryfowego,
  2. jak wygląda praktyka regulatora w zakresie wzywania do uzupełnienia braków formalnych,
  3. jaki charakter ma termin 45-dniowy,
  4. w jaki sposób obliczać bieg terminu 45-dniowego,
  5. czy sprawy taryfowe są sprawami załatwianymi milcząco i jakie są tego ewentualne skutki.
Zapraszamy do lektury. Więcej szczegółów w dziale publikacje.
 

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej