Regulamin udzielania zamówień publicznych – obowiązek czy wybór?

Analizy prawne

Przepisy Prawa zamówień publicznych (dalej jako: „Pzp”) dotyczą zamówień klasycznych i konkursów...

21-06-2024

Czytaj więcej

Nowelizacja KPA – prawodawca wraca do zapowiadanych zmian

Analizy prawne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 5 kwietnia 2024 r. opublikowano...

23-05-2024

Czytaj więcej

Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan

Analizy prawne

Do końca kwietnia wszystkie gminy zobowiązane są do złożenia, po raz pierwszy...

05-04-2024

Czytaj więcej

Taryfy: co ze skróceniem taryf po okresie obowiązywania?

Analizy prawne

Mimo istotnej zmiany w polityce organów regulacyjnych na przestrzeni ostatnich miesięcy, cały...

14-03-2024

Czytaj więcej

Przelewy burzowe – najpierw ustalenie, potem pozwolenie

Analizy prawne

1 stycznia br. weszły w życie kolejne istotne dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego zmiany...

13-02-2024

Czytaj więcej

Q&A: doręczenia elektroniczne w spółkach komunalnych

Analizy prawne

W związku z licznymi pytaniami, jakie pojawiły się w czasie przeprowadzonych przez...

11-12-2023

Czytaj więcej

Odmowa przyłączenia – kto rozstrzyga spory?

Analizy prawne

Jednym z motywów powstania centralnego regulatora w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym była potrzeba istnienia...

26-10-2023

Czytaj więcej

E-doręczenia w spółkach komunalnych już 10 grudnia 2023 r.?

Analizy prawne

10 grudnia 2023 r. obowiązywać zaczną nowe regulacje prawne, które wprowadzają znaczące...

23-10-2023

Czytaj więcej

Opłaty za zrzuty z przelewów burzowych - zmiany w…

Analizy prawne

7 października br. weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

20-10-2023

Czytaj więcej

Podział przez wyodrębnienie – nowy sposób na reorganizację spółki…

Analizy prawne

15.09.2023 r. weszła w życie największa od wielu lat nowelizacja przepisów Kodeksu...

05-10-2023

Czytaj więcej

Ceny energii elektrycznej uwolnione w 2024 r.

Analizy prawne

Kosztem taryfowym odmienianym w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadki była bez wątpienia...

05-09-2023

Czytaj więcej

Postępowanie restrukturyzacyjne jako sposób na oddłużenie przedsiębiorstw?

Analizy prawne

Tajemnicą Poliszynela jest, że obecnie wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych ma problemy z płynnością...

23-08-2023

Czytaj więcej

Umowy: zarządca w budynku wielolokalowym - czyli kto?

Analizy prawne

Choć może wydawać się, że zawieranie umów na dostarczanie wody lub odprowadzanie...

29-05-2023

Czytaj więcej

Opiniowanie planów wieloletnich – pierwsze doświadczenia

Analizy prawne

Zgodnie z art. 21 ust. 4a u.z.z.w., obowiązującym od dnia 9 sierpnia...

11-04-2023

Czytaj więcej

Beneficjent rzeczywisty w spółce komunalnej - wnioski z praktyki

Analizy prawne

Od rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych minęło już ponad 3 lata...

03-04-2023

Czytaj więcej

Praca zdalna - zmiany w Kodeksie pracy

Analizy prawne

7 czerwca 2022 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie...

17-03-2023

Czytaj więcej

Taryfy: wniosek o skrócenie a kalkulacja nowych taryf

Analizy prawne

Setki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych złożyło już w 2022 r. wnioski o skrócenie czasu...

10-11-2022

Czytaj więcej

Wymogi regulatora przy opiniowaniu wieloletnich planów

Analizy prawne

Zgodnie z art. 21 ust. 4a u.z.z.w., który został do ustawy o...

16-09-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej

Czy rada gminy ma prawo odmówić zatwierdzenia wieloletniego planu?

Analizy prawne

O ile należy zgodzić się z wyrażanym w orzecznictwie poglądem, iż rada...

20-04-2022

Czytaj więcej

Obowiązki JST i zamawiających wynikające ze znowelizowanej ustawy o…

Analizy prawne

W Wigilię Bożego Narodzenia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o...

09-03-2022

Czytaj więcej

Spółki komunalne ze statusem dużego przedsiębiorcy?

Analizy prawne

Status dużego przedsiębiorcy wiąże się z określonymi obowiązkami przy sporządzaniu umów z podmiotami...

29-12-2021

Czytaj więcej

Sygnaliści - ochrona danych osobowych

Analizy prawne

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw...

29-11-2021

Czytaj więcej

Ochrona sygnalistów w przedsiębiorstwach wod-kan

Analizy prawne

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa...

18-11-2021

Czytaj więcej

UODO: przedsiębiorstwa nie mogą przekazywać gminom danych o zużyciu…

Analizy prawne

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w opublikowanej niedawno opinii stwierdził, że nie...

16-11-2021

Czytaj więcej

Prawne uwarunkowania posiadania własnej studni

Analizy prawne

W związku z letnimi niedoborami wody w niektórych gminach wprowadzane są ograniczenia...

08-07-2021

Czytaj więcej

Ocena wniosków taryfowych a realizacja KPOŚK

Analizy prawne

Polska ma ponad pięcioletnie opóźnienie we wdrożeniu unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków...

08-06-2021

Czytaj więcej

Taryfy: poprawienie taryf to nie złożenie nowego wniosku

Analizy prawne

Czy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne po odmowie zatwierdzenia taryfy, ma tylko wyeliminować...

15-04-2021

Czytaj więcej

Najwyższy czas na weryfikację stawek VAT w przedsiębiorstwach

Analizy prawne

Doświadczenia z ostatnich kilkunastu miesięcy wskazują, że znacząca część przedsiębiorstw wodociągowych opodatkowuje...

07-04-2021

Czytaj więcej

Ulga podatkowa: hipotetyczne odsetki od kapitału własnego w kosztach…

Analizy prawne

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, mają możliwość...

29-03-2021

Czytaj więcej

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Analizy prawne

Już ponad rok temu weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca...

11-03-2021

Czytaj więcej

Odmowa zatwierdzenia taryf - tylko uzasadniona

Analizy prawne

Większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest właśnie w przededniu składania wniosków taryfowych (część z...

09-02-2021

Czytaj więcej

Kiedy złożyć wniosek o zatwierdzenie taryf?

Analizy prawne

Pierwszy kwartał 2021 r. to okres, w którym wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych składać...

31-01-2021

Czytaj więcej

Uprzywilejowanie spółek komunalnych w zakresie regulacji cen transferowych

Analizy prawne

Tematem żywo dyskutowanym w ostatnich tygodniach bieżącego roku są ewentualne obowiązki sporządzenia...

29-12-2020

Czytaj więcej

Posiadanie przyłącza - co to oznacza?

Analizy prawne

Czym jest posiadanie? Czy posiadanie, to inaczej własność? Wydawać by się mogło...

01-12-2020

Czytaj więcej

Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy

Analizy prawne

Przygotowując się do rozpoczęcia kolejnej kampanii taryfowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny rozpocząć pracę...

25-11-2020

Czytaj więcej

Usługi hurtowe - podstawowe zasady

Analizy prawne

Hurt – tak w skrócie, a zarazem potocznie, określa się sytuację, w której...

12-11-2020

Czytaj więcej

Nowy JPK VAT - Ministerstwo Finansów interpretuje przepisy

Analizy prawne

W przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez udziały jednostki samorządu...

05-11-2020

Czytaj więcej

Taryfy: autonomiczne systemy a subsydiowanie skrośne

Analizy prawne

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowując taryfy muszą eliminiować subsydiowanie skrośne. Nakaz ten rodzi jednak...

28-10-2020

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia do sieci - od kiedy stosować nowe…

Analizy prawne

19 września 2020 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu...

07-09-2020

Czytaj więcej

Nakaz zawarcia umowy a jej podpisanie przez strony

Analizy prawne

Kontynuujemy cykl tekstów dotyczących problematyki rozstrzygania sporów przez organ regulacyjny. W poprzedniej...

02-09-2020

Czytaj więcej

Taryfy a ceny i stawki opłat na pierwsze 18…

Analizy prawne

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią...

03-08-2020

Czytaj więcej

Taryfy: przychody w tabelach C i D to różne…

Analizy prawne

Część wymogów jakie stawiają Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej wnioskom taryfowym składanym...

21-05-2020

Czytaj więcej

Wejście na nieruchomość a utrzymanie infrastruktury w czasie epidemii

Analizy prawne

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła uprawnienie dla właścicieli infrastruktury...

08-05-2020

Czytaj więcej

Dopłaty do cen wody i ścieków

Analizy prawne

Szczególnie w czasie trwającej pandemii koronawirusa, istotną pomocą dla mieszkańców gmin czy...

05-05-2020

Czytaj więcej

Zatory płatnicze – uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika

Analizy prawne

Z początkiem 2020 r. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o...

20-04-2020

Czytaj więcej

Budowa sieci na terenach prywatnych – co z tytułem…

Analizy prawne

Nierzadko zdarza się, że budowa infrastruktury wodociągowej bądź kanalizacyjnej (zwłaszcza sieci) musi...

14-04-2020

Czytaj więcej

Funkcjonowanie spółek kapitałowych podczas pandemii koronawirusa

Analizy prawne

W czasie pandemii koronawirusa wielokrotnie słyszymy w różnego rodzaju mediach, jak ważne...

27-03-2020

Czytaj więcej

Obowiązek przeprowadzenia DPIA przez przedsiębiorstwa

Analizy prawne

Na początku bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił plan kontroli...

28-02-2020

Czytaj więcej

Zasady składania wniosku taryfowego w przypadku stworzenia związku międzygminnego…

Analizy prawne

Zgodnie z art. 3 ust 2 u.z.z.w. w razie wspólnego wykonywania przez...

05-02-2020

Czytaj więcej

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw nałożone "megaustawą"

Analizy prawne

W ostatnim czasie doszło do nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2010...

15-01-2020

Czytaj więcej

Rozbieżne stanowiska stron a odmowa zawarcia umowy przez przedsiębiorstwo

Analizy prawne

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczące...

28-11-2019

Czytaj więcej

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków a pozwolenie wodnoprawne

Analizy prawne

Na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została zamieszczona informacja dotycząca wymogu...

05-11-2019

Czytaj więcej