1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859). Rozpoczyna się też kolejny okres, w którym możliwe będzie skorzystanie z ceny maksymalnej zakupu energii elektrycznej.

 

W artykule pt. „Zamrożenie cen energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 r.” informowaliśmy, jakie rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych były planowane przez rząd na 2024 rok.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku, odbiorcy uprawnieni wymienieni w art. 2 pkt 2 lit. b-f ustawy będą nadal korzystać z maksymalnej ceny energii zamrożonej na poziomie 693 zł/MWh od dnia 1 lipca 2024 roku aż do końca 2024 roku.

Aby skorzystać z preferencyjnych cen w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zainteresowane podmioty muszą złożyć sprzedawcy energii oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego. Oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Od obowiązku złożenia oświadczenia przewidziano wyjątek dla tych odbiorców uprawnionych, którzy już wcześniej złożyli takie oświadczenie i spełnili następujące warunki:

  1. posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 roku i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024 roku,
  2. posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 30 czerwca 2024 roku i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 lipca 2024 roku.

Oznacza to, że odbiorcy, którzy korzystali już z zamrożonych stawek za energię elektryczną w 2024 roku i złożyli odpowiednie oświadczenia na rok 2023 (korzystając z dotychczasowego zwolnienia z tego obowiązku) albo na cały okres 2023 i pierwszą połowę 2024 roku, nie muszą składać nowych oświadczeń na kolejny okres.

Zuzanna Czeszak

z.czeszak@jerzmanowski.pl

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej