7 maja 2024 roku do Sejmu wpłynął rządowy projektu ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (druk 346). Projekt przewiduje kilka zmian, w tym m.in. kontynuację obowiązywania mechanizmu stosowania ceny maksymalnej za energię elektryczną w drugiej połowie 2024 roku, obejmującego również przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku, maksymalna cena energii elektrycznej została zamrożona na poziomie 693 zł/MWh do dnia 30 czerwca 2024 roku. Dotąd nie było wiadomo co stanie się z cenami energii po tej dacie.

Zgodnie z najnowszym projektem, rząd proponuje szereg zmian w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości  cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku. Wśród zaproponowanych rozwiązań znajdują się:

  1. zgodnie z nowym art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy odbiorcy uprawnieni wymienieni w art. 2 pkt 2 lit. b-f ustawy będą nadal korzystać z zamrożonej ceny energii na poziomie 693 zł/MWh od dnia 1 lipca 2024 roku aż do końca 2024 roku,
  2. odbiorcy, którzy złożyli stosowne oświadczenia u sprzedawcy energii elektrycznej i mieli status odbiorcy uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. b-f ustawy są zwolnieni z obowiązku składania kolejnych oświadczeń na 2024 rok, pod warunkiem spełnienia wymogów objęcia wsparciem także w dniu 1 lipca 2024 roku. 

Przypomnijmy, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne co do zasady spełniają kryteria do uznania ich za odbiorców uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. d ustawy. Wskazana zaś cena 693 zł/MWh jest ceną maksymalną, która nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Pierwsze czytanie projektu ustawy w Sejmie zaplanowane zostało na dzień 9 maja br., godz. 17:00. O dalszych losach nowelizacji będziemy informować na bieżąco.

  

Zuzanna Czeszak

z.czeszak@jerzmanowski.pl

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej