Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia 2020 r. Po tej dacie dotychczas obowiązujące uchwały utracą moc. Czasu pozostało zatem niewiele, a pytań związanych z wyznaczaniem aglomeracji jest coraz więcej. Jak wskazuje zaś wielu samorządowców - w całej sprawie nie pomaga prowadzona polityka informacyjna, która jak się wydaje, nie dotyka w wielu kwestiach istoty problemu. Brak jasnych i czytelnych komunikatów powoduje, że przedstawiciele aglomeracji mają wiele wątpliwości zwłaszcza w zakresie spełnienia warunków Dyrektywy ściekowej. Miejscem do ich wyjaśnienia mogą być spotkania konsultacyjne organizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Minister Klimatu i Środowiska podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt VI AKPOŚK dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji/konsultacje-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych/

W ramach konsultacji gminy winny zweryfikować projekt aktualizacji oraz potwierdzić zawarte w niej dane bądź zgłosić zastrzeżenia.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, spotkania konsultacyjne odbędą się w listopadzie br. w formie on-line. Przewidziane są w podziale na poszczególne obszary administrowania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Udział w spotkaniach wymaga uprzedniego zgloszenia.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

17.11.2020 - RZGW Kraków

18.11.2020 - RZGW Rzeszów + Lublin 

19.11.2020 - RZGW Gliwice

24.11.2020 - RZGW Gdańsk + Białystok

25.11.2020 - RZGW Bydgoszcz + Szczecin

26.11.2020 - RZGW Poznań

1.12.2020 - RZGW Warszawa

2.12.2020 - RZGW Wrocław

W związku z planowanymi spotkaniami, na adresy e-mail urzędów gmin wiodących w aglomeracjach zostały przesłane zaproszenia do udziału w spotkaniu, wraz z dedykowanym adresem do strony internetowej, na której zamieszczono formularz zgłoszeniowy. Więcej szczegółów znaleźć można na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Źródło: wody.gov.pl

 

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej