Komisja Europejska opublikowała propozycje zmian (poprawek) do unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych tzw. dyrektywy ściekowej. Choć Polska ciągle zmaga się z wieloletnim opóźnieniem we wdrożeniu aktualnych wspólnotowych przepisów, instytucje unijne idą krok dalej, kreśląc ścieżkę dla gospodarki wodno-ściekowej na kolejne lata.

Przypomnijmy, Polska ma ponad pięcioletnie opóźnienie we wdrożeniu unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Komisja Europejska w 2020 r. wszczęła formalną procedurę uchybienia zobowiązaniom traktatowym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) może nałożyć na Polskę kary finansowe, sięgające kilku miliardów euro. W lutym br. Komisja podjęła bowiem decyzję o wniesieniu do TSUE sprawy przeciwko Polsce, o czym informowaliśmy w artykule „Groźba kar dla Polski za brak realizacji dyrektywy ściekowej?”.

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej opublikowano dokument pn. "Proposal for a revised Urban Wastewater Treatment Directive" stanowiący propozycje zmian (poprawek) do dyrektywy ściekowej wraz z omówieniem. Dokument ten stanowi zasadniczo rozpoczęcie procesu legislacyjnego na poziomie wspólnotowym i otwiera dyskusję w sprawie. Odnotować trzeba, że zgodnie z nim wdrażanie nowych rozwiązań ma być rozłożone w czasie, w perspektywie aż do roku 2040. Poszczególne regulacje, w różnym stopniu mają jednak wchodzić w życie już od 2025 r.

Założenia autorów projektu koncentrują się na sześciu obszarach związanych z gospodarką wodno-ściekową:

  1. Wody deszczowe – obowiązek opracowania zintegrowanych planów zarządzania wodami opadowymi lub roztopowymi (docelowo dla aglomeracji powyżej 10.000 RLM) oraz szereg innych regulacji,
  2. Indywidualne lub inne systemy oczyszczania – ich stosowanie ma zostać ograniczone do wyjątkowych przypadków, poddanych szczególnym zasadom zastosowania czy kontroli,
  3. Małe aglomeracje – zmiana definicji legalnej aglomeracji i objęcie nią obszarów o RLM powyżej 1.000,
  4. Azot i fosfor – docelowe usuwanie substancji we wszystkich zagrożonych obszarach (powyżej 10.000 RLM),
  5. Mikroplastik – dodatkowe obowiązki w zakresie oczyszczania ścieków w celu wyeliminowania maksymalnie szerokiego spektrum mikrozanieczyszczeń oraz odpowiedzialność producentów (w tym importerów) farmaceutyków i kosmetyków,
  6. Energia – spełnienie neutralności energetycznej oraz związanej z nią redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dokument w całości dostępny jest w języku angielskim pod adresem: https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revised-urban-wastewater-treatment-directive_pl

O dalszym przebiegu procesu legislacyjnego będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej