Uchwalona 7 października br. przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta 21 października br. Większość zmian wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Dla sektora komunalnego, w tym wodociągowo-kanalizacyjnego istotna jest nowelizacja przepisów w zakresie podatku minimalnego.

Z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej najważniejsza ze zmian w przepisach to rozszerzenie katalogu wyłączeń podmiotowych z opodatkowania podatkiem minimalnym o spółki komunalne.

Ustawodaca przewidział wprost, że wyłączenie dotyczyć będzie podmioty będące "spółkami prowadzącymi gospodarkę komunalną, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej".

W pełną treścią nowelizacji można zapoznać się na stronach internetowych Sejmu.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej