Skonsolidowana i mówiąca jednym, spójnym głosem branża wodociągowo-kanalizacyjna – taki obraz mogliśmy zobaczyć w Senacie w miniony poniedziałek. Z inicjatywy Związku Miast Polskich, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz związków zawodowych branży, odbyła się debata na temat sytuacji w sektorze. Wydarzenie miało miejsce na połączonym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska. 

Posiedzenie poprzedziła jednak o godz. 11:30 konferencja prasowa pt. „Konieczność pilnych działań dla zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków”, w której udział wzięli Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz prezes Związku Miast Polskich - senator Zygmunt Frankiewicz, prezydent Kołobrzegu - Anna Mieczkowska, prezydent Sosnowca - Arkadiusz Chęciński, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie - dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie - Krzysztof Dąbrowski, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie - prof. Bartosz Rakoczy oraz ekspert Związku Miast Polskich - Łukasz Ciszewski.

Z przebiegiem całej konferencji prasowej można zapoznać się na profilu Senatu.

W trakcie samego posiedzenia, w roli eksperta Związku Miast Polskich głos zabrał Łukasz Ciszewski. Po wysłuchaniu wystąpień przedstawicieli samorządu oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych komisje przyjęły wspólne stanowisko w sprawie sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków na tle przestrzegania przepisów ustawowych. Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się na stronach internetowych Związku Miast Polskich.

Z przebiegiem całego posiedzenia można zapoznać się na stronach internetowych Senatu.

 

Materiały prasowe, w tym zdjęcia: Senat RP, Związek Miast Polskich, materiały własne

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej