Rządowy projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - trafił do Sejmu w dniu 14 października br. Proces legislacyjny zakłada prawdopodobnie szybką ścieżkę procedowania przepisów. Już 19 października br. odbędzie się I czytanie w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Jeszcze kilka dni temu w artykule "Zamrożenie cen energii elektrycznej a pomoc de minimis", bazując na pierwotnej treści projektu ustawy (datowanej na 11 października br.), informowaliśmy o wątpliwościach dotyczących stosowania regulacji w związku z zasadami udzielania pomocy de minimis. Dziś na stronach internetowych Sejmu ukazała się jednak nowa wersja przepisów, której jako drukowi sejmowemu nadano nr 2697.

Odnotować należy, że dokument, który znalazł się w Sejmie rózni się od wersji datowanej na dzień 11 października  br., m.in. z przepisów zniknęły całkowicie zapisy dotyczące wspomnianej wcześniej pomocy de minimis, a autorzy dokonali kilku zmian, w tym co do definicji legalnej odbiorcy uprawnionego.

Wspomniane zmiany definicji dotknęły również sektora samorządowego, w tym wodociągowo-kanalizacyjnego. Odbiorcą uprawnionym w świetle aktualnej wersji projektu jest bowiem "jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządowa jednostka budżetowa oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, w jakimzużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych" (art. 2 pkt 2 lit. c projektu).

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Z drukiem sejmowym można zapoznać się tutaj. O dalszych etapach procesu legislacyjnego będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej