13 lipca br. upływa termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do rejestru przez spółki prawa handlowego, w tym spółki gminne. Dane zawarte w rejestrze wskazują, że spora grupa podmiotów zobowiązanych nadal tego nie dokonała, mimo ryzyka w postaci kar pieniężnych oraz przesunięcia terminu w związku z epidemią.

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zmieniony został art. 195 ustawy AML. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, ustawodawca zdecydował o wydłużeniu terminu na zgłoszenie do 9 miesięcy. Termin ten upływa z dniem 13 lipca 2020 r.

Choć na zgłoszenie pozostało zaledwie kilka dni, dane ujawnione obecnie w rejestrze wskazują, że duża liczba spółek prawa handlowego nie dokonała nadal zgłoszenia. Pamiętać należy, że za nie dopełnienie obowiązku w ustawowym terminie grozi kara pieniężnej w wysokości do 1.000.000 zł (art. 153 ust. 1 ustawy AML).

Zgłoszenie danych jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru.

O wątpliwościach związanych z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego w spółkach gminnach pisaliśmy w artykule pt. "Beneficjent rzeczywisty w spółce gminnej?".

 

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej