Pogląd Urzędu dotyczący zakresu inwestycji, które w związku z przyłączaniem nieruchomości do sieci obciążają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ewoluował, aby nabrać ostatecznie kształtu całkowicie sprzecznego z treścią i celem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Stanowisko UOKiK-u w dużym uproszczeniu sprowadza się do przyjęcia, iż wszystkie odcinki przewodów poza granicami nieruchomości odbiorców usług są sieciami odpowiednio wodociągowymi albo kanalizacyjnymi i w związku z tym budować i utrzymywać je powinny przedsiębiorstwa. Przyłączami są zatem tylko te odcinki, które znajdują się w obrębie nieruchomości odbiorców usług i tylko te powinny być przez nich finansowane.

Postawa przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w takich sprawach jest bardzo różna. Wiele z nich automatycznie akceptuje stanowisko UOKiK-u, jak np. jedno z przedsiębiorstw z woj. lubuskiego (decyzja Delegatury Wrocławskiej z 14 marca 2013 r. nr RWR 6/2013), które zobowiązało się do wyeliminowania praktyki zakwestionowanej przez Urząd nie tylko poprzez uznanie wszystkich odcinków przewodów aż do granicy nieruchomości odbiorcy usług za sieci odpowiednio wodociągowe i kanalizacyjne, ale nawet do wystąpienia do wszystkich gmin, w których przedsiębiorstwo to świadczy usługi, o zmianę treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, tak aby możliwe było odpłatne przekazywanie tych fragmentów przez inwestora na rzecz przedsiębiorstwa (sic!).

(...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl 

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej