Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Taryfy: odprowadzanie deszczówki a koszty taryfowe

Orzecznictwo

Kolejna ze spraw taryfowych doczekała się rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jest...

13-06-2024

Czytaj więcej

Aport do gminnej spółki wodociągowej bez VAT?

Orzecznictwo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w nieprawomocnym wciąż wyroku z dnia 21...

21-05-2024

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym

Orzecznictwo

Zakład budżetowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli...

28-03-2024

Czytaj więcej

Ścieki przemysłowe - pozwolenie wodnoprawne warunkiem zawarcia umowy

Orzecznictwo

Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne może uzależnić zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków przemysłowych od uzyskania...

05-03-2024

Czytaj więcej

Brak kanalizacji zawsze umożliwia budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Orzecznictwo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może zakazać sytuowania przydomowych oczyszczalni ścieków nawet...

28-02-2024

Czytaj więcej

Taryfy: skrócenie czasu obowiązywania - stan na styczeń 2024

Aktualności

Z procedury skrócenia czasu obowiązywania taryf w ciągu ostatnich 3 lat skorzystało...

09-02-2024

Czytaj więcej

SZKOLENIE: Problematyka przyłączy w świetle najnowszego orzecznictwa

Aktualności

Po siedmiu latach sporu Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 17 maja 2023...

14-09-2023

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa zobowiązane do utrzymywania przyłączy?

Orzecznictwo

Po siedmiu latach sporu Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 17 maja 2023...

07-08-2023

Czytaj więcej

Zmiana taryf – projekt nowelizacji niebawem?

Aktualności

Z inicjatywy Związku Miast Polskich trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z...

17-05-2023

Czytaj więcej

Taryfy: nowe otwarcie w relacjach z regulatorem?

Aktualności

W Sejmie odbyło się dzisiaj spotkanie Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, z udziałem parlamentarzystów...

14-04-2023

Czytaj więcej

Opiniowanie planów wieloletnich – pierwsze doświadczenia

Analizy prawne

Zgodnie z art. 21 ust. 4a u.z.z.w., obowiązującym od dnia 9 sierpnia...

11-04-2023

Czytaj więcej

Niekończący się spór o wysokość opłaty zmiennej za pobór…

Orzecznictwo

O opłatach za usługi wodne, w tym zwłaszcza tych dotyczących poboru wód...

22-03-2023

Czytaj więcej

Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

Orzecznictwo

Dotychczasowe rozstrzygnięcia sądów w sprawach taryfowych skupiały się na problematyce proceduralnej, zwłaszcza...

12-01-2023

Czytaj więcej

Taryfy: wniosek o skrócenie a kalkulacja nowych taryf

Analizy prawne

Setki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych złożyło już w 2022 r. wnioski o skrócenie czasu...

10-11-2022

Czytaj więcej

O sytuacji branży w Senacie

Aktualności

Skonsolidowana i mówiąca jednym, spójnym głosem branża wodociągowo-kanalizacyjna – taki obraz mogliśmy...

25-10-2022

Czytaj więcej

Zamrożenie cen energii elektrycznej a pomoc de minimis

Aktualności

Konferencja prasowa w miniony wtorek i już dzień później projekt ustawy o środkach...

14-10-2022

Czytaj więcej

Wymogi regulatora przy opiniowaniu wieloletnich planów

Analizy prawne

Zgodnie z art. 21 ust. 4a u.z.z.w., który został do ustawy o...

16-09-2022

Czytaj więcej

Koniec nadziei na kompromis taryfowy

Aktualności

Dzisiejsza konferencja prasowa Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Marka Gróbarczyka oraz Zastępcy...

12-09-2022

Czytaj więcej

Koszty energii uderzają kolejny raz w branżę

Aktualności

W ostatnich tygodniach wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, indywidualnie bądź w ramach grup zakupowych...

05-09-2022

Czytaj więcej

Czy rada gminy ma prawo odmówić zatwierdzenia wieloletniego planu?

Analizy prawne

O ile należy zgodzić się z wyrażanym w orzecznictwie poglądem, iż rada...

20-04-2022

Czytaj więcej

Groźba kar dla Polski za brak realizacji dyrektywy ściekowej?

Aktualności

Polska ma ponad pięcioletnie opóźnienie we wdrożeniu unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych...

09-02-2022

Czytaj więcej

Trudny rok 2021 za nami, oby kolejny był lepszy

Aktualności

Mija rok 2021. Nie był to rok dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej...

31-12-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej

Plany nowelizacji ustawy branżowej ważne dla przedsiębiorstw obsługujących teren…

Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada kolejne zmiany przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001...

09-08-2021

Czytaj więcej

Ocena wniosków taryfowych a realizacja KPOŚK

Analizy prawne

Polska ma ponad pięcioletnie opóźnienie we wdrożeniu unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków...

08-06-2021

Czytaj więcej

Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe…

Publikacje

W najnowszym numerze miesięcznika "Samorząd Terytorialny" wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pojawił się...

02-06-2021

Czytaj więcej

Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe…

Nasze publikacje

Kompetencja do weryfikacji i zatwierdzania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych, która przysługuje wyspecjalizowanemu organowi regulacyjnemu...

01-06-2021

Czytaj więcej

Taryfy: poprawienie taryf to nie złożenie nowego wniosku

Analizy prawne

Czy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne po odmowie zatwierdzenia taryfy, ma tylko wyeliminować...

15-04-2021

Czytaj więcej

Odmowa zatwierdzenia taryf - tylko uzasadniona

Analizy prawne

Większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest właśnie w przededniu składania wniosków taryfowych (część z...

09-02-2021

Czytaj więcej

Taryfy: autonomiczne systemy a subsydiowanie skrośne

Analizy prawne

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowując taryfy muszą eliminiować subsydiowanie skrośne. Nakaz ten rodzi jednak...

28-10-2020

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia do sieci - od kiedy stosować nowe…

Analizy prawne

19 września 2020 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu...

07-09-2020

Czytaj więcej

Taryfowa udręka?

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r. (sygn...

03-07-2020

Czytaj więcej

Webinarium: prawo wod-kan w praktyce

Aktualności

Jak zawierać i wykonywać umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?...

18-06-2020

Czytaj więcej

Taryfy: przychody w tabelach C i D to różne…

Analizy prawne

Część wymogów jakie stawiają Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej wnioskom taryfowym składanym...

21-05-2020

Czytaj więcej

Spółki komunalne i samorządy skorzystają z tarczy antykryzysowej?

Aktualności

  Pierwotne wsparcie rządu dla gospodarki przyjęte zostało z rozczarowaniem. Propozycje zawarte w...

20-04-2020

Czytaj więcej

Cele poboru wody - kolejne interpretacje Wód Polskich

Aktualności

Nie słabną kontrowersje wokół zasad ponoszenia przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne opłat...

07-02-2020

Czytaj więcej

Zasady składania wniosku taryfowego w przypadku stworzenia związku międzygminnego…

Analizy prawne

Zgodnie z art. 3 ust 2 u.z.z.w. w razie wspólnego wykonywania przez...

05-02-2020

Czytaj więcej

Pojęcie nieruchomości w opłacie za utraconą retencję

Orzecznictwo

Sąsiadujące ze sobą działki stanowiące własność jednej osoby, dla których prowadzone są...

18-12-2019

Czytaj więcej

Organ właściwy do wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawlego

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 października 2019 r. (sygn. akt...

24-10-2019

Czytaj więcej

Firmy wod-kan w sferze gospodarki odpadami

Aktualności

Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzi albo zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w sferze odbioru...

17-10-2019

Czytaj więcej

Skrócenie taryf a taryfy tymczasowe

Analizy prawne

Zgodnie z art. 24j u.z.z.w. w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika...

02-10-2019

Czytaj więcej

Zawieranie umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach…

Analizy prawne

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi...

06-09-2019

Czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w ustawie branżowej

Aktualności

Dziś w Warszawie zakończył się Kongres Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej ENVICON WATER 2019, w...

18-06-2019

Czytaj więcej

Czy potrzebujemy nowej ustawy branżowej?

Analizy prawne

Wiadomość o tym, iż Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło prace...

17-06-2019

Czytaj więcej

Problematyczne związki i porozumienia

Analizy prawne

RZGW w Warszawie postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r. odmówiło jednej...

11-06-2019

Czytaj więcej

Propozycje zmian do nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w…

Aktualności

Szanowni Państwo,  Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło prace nad...

12-05-2019

Czytaj więcej

Skrócenie czasu obowiązywania taryf

Analizy prawne

W marcu 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w kraju złożyły...

24-04-2019

Czytaj więcej

Skrócenie czasu obowiązywania taryf

Nasze publikacje

W marcu 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w kraju złożyły wnioski taryfowe...

18-04-2019

Czytaj więcej

Konferencja „Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan. Pierwsze doświadczenia”

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Politechnikę Poznańską, przy współudziale Kancelarii...

27-03-2019

Czytaj więcej

Propozycje zmian do nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w…

Aktualności

Szanowni Państwo, Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło...

20-02-2019

Czytaj więcej

Nowe PZP - wystąpienie lobbingowe dotyczące wód opadowych lub…

Aktualności

W dniu 24 stycznia 2019 r. na stronach  Rządowego Centrum Legislacji pojawił...

29-01-2019

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i…

Analizy prawne

Minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017...

15-01-2019

Czytaj więcej

Prawo wodne 2019: Korzystający z wód i odprowadzający ścieki…

Nasze publikacje

"Prawdziwe wyzwanie czeka w styczniu 2019 r. firmy korzystające z wód i...

04-01-2019

Czytaj więcej

Wzory oświadczeń na BIP Wód Polskich

Aktualności

20 września br. weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, zgodnie z którą...

09-12-2018

Czytaj więcej

Wody Polskie ustalają interpretację przepisów - taryfy do zmiany?

Analizy prawne

Pismem z dnia 16 listopada 2018 r. Jarosław Czarnecki - Zastępca Prezesa...

22-11-2018

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą…

Nasze publikacje

Serial „Wody Polskie w ofensywie” trwa już niemal rok. Początkowo problemy zalewały...

02-11-2018

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą…

Publikacje

W dzisiejszym wydaniu Tygodnika Gazety Prawnej - dodatku do Dziennika Gazety Prawnej...

02-11-2018

Czytaj więcej

Biznes odpowie karnie za bałagan w prawie wodnym

Publikacje

Niezbędne wydaje się jak najszybsze wystąpienie przez przedsiębiorców do Wód Polskich z...

24-10-2018

Czytaj więcej

W mediach o nowelizacji Prawa wodnego

Aktualności

O kolejnym projekcie zmiany przepisów Prawa wodnego informowaliśmy obszernie w ostatnich dniach...

11-10-2018

Czytaj więcej

advertiva