Z procedury skrócenia czasu obowiązywania taryf w ciągu ostatnich 3 lat skorzystało 46% przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Nowe taryfy uzyskało prawie 45% wnioskodawców. Oznacza to, że blisko 80% przedsiębiorstw wciąż prowadzi działalność stosując ceny i stawki opłat zatwierdzone przez organy regulacyjne w 2021 r. Początek nowego roku to również czas podsumowań. Dzisiaj prezentujemy pierwsze z nich - taryfowe, z proceduralnego i statystycznego punktu widzenia. 

Według informacji uzyskanych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod koniec stycznia br., w latach 2021 – 2023 do wszystkich organów regulacyjnych w kraju (jedenastu Dyrektorów RZGW) wpłynęło łącznie 1548 wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryfy (tj. opartych na art. 24j u.z.z.w.), z czego 1367 wnioski, które mogły być procedowane (w 181 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania). 

W 608 sprawach organy regulacyjne wydały decyzje orzekające o skróceniu okresu obowiązywania taryf (44,5 % wniosków), zaś w 655 sprawach wydano decyzje odmowne (47,9%). W 104 sprawach w styczniu 2024 r. postępowania wciąż trwały (7,6%). 

Wśród wniosków o skrócenie obowiązujących taryf, które wpłynęły do Dyrektorów RZGW, 28% stanowią „wnioski ponowne”, czyli takie, dla których organ regulacyjny (RZGW) wydał już wcześniej decyzję odmawiającą skrócenia, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zdecydowało się wniosek poprawić i złożyć go ponownie. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa składały wniosek więcej niż dwukrotnie.  Mając na uwadze, że 427 wniosków to właśnie wnioski ponowne, okazuje się, że z procedury skrócenia obowiązywania dotychczasowych taryf skorzystało tylko 46% wszystkich przedsiębiorstw.

W 26% taryf, dla których do końca 2023 wydano decyzje orzekające o skróceniu okresu obowiązywania taryfy, rada gminy podejmowała uchwałę o dopłacie. 

W podziale na poszczególne RZGW sposób wydawania decyzji prezentuje się następująco:

 

Wnioski o skrócenie
(art. 24j) złożone w okresie 2021 -2023

Całkowita liczba wniosków
o skrócenie obowiązujących taryf, procedowanych przez Dyrektorów RZGW

Liczba decyzji orzekających o skróceniu okresu obowiązywania taryfy 

Liczba decyzji odmawiających skrócenia zatwierdzonych taryf 

RZGW Białystok 

103

26 (25%)

72

RZGW Bydgoszcz

64

21 (33%)

38

RZGW Gdańsk

150

52 (35%)

83

RZGW Gliwice

173

83 (48%)

82

RZGW Kraków

135

74 (55%)

46

RZGW Lublin

63

36 (57%)

20

RZGW Poznań

140

84 (60%)

43

RZGW Rzeszów

114

58 (51%)

52

RZGW Szczecin

83

42  (51%)

32

RZGW Warszawa

193

94 (49%)

92

RZGW Wrocław

149

38 (26%)

95

Razem:

1 367

608

655

 

Ostatnie wpisy

Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan

Analizy prawne

Do końca kwietnia wszystkie gminy zobowiązane są do złożenia, po raz pierwszy...

05-04-2024

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym

Orzecznictwo

Zakład budżetowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli...

28-03-2024

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne - nowe wzory oświadczeń

Aktualności

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

21-03-2024

Czytaj więcej