Przewidziany w obowiązującym porządku prawnym szczególny, regulowany sposób kalkulacji cen i stawek opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne, a także wprowadzenie administracyjnej kontroli prawidłowości dokonywania tej kalkulacji służy realizacji dwóch celów. Z jednej strony jest wyrazem dbałości ustawodawcy o zapewnienie powszechnej dostępności przedmiotowych usług, czego gwarancję powinno dać utrzymywanie cen i stawek opłat na społecznie akceptowalnym poziomie. Z drugiej zaś strony przedmiotowe regulacje powinny zapewniać właściwą jakość i ciągłość świadczenia przedmiotowych usług, do czego w założeniu ma się przyczynić nakaz uwzględniania w niezbędnych przychodach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i przygotowywanych przez nie taryfach wszelkich celowych kosztów działalności.

(...)

Studia Prawa Publicznego Nr 1(5) / 2014 r.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej