Korzystanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze środków unijnych jest bez wątpienia ogromnym przywilejem i szansą na zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jednak z uwagi na ostatnie orzecznictwo sądowe, dobrodziejstwo to może paradoksalnie okazać się dla branży sporym kłopotem.

Wyrokiem z 30 czerwca 2015 r. WSA we Wrocławiu (sygn. akt: II SA/Wr 220/15) w sposób jednoznaczny utrwalił swoją autorską linię orzeczniczą, dotyczącą zasad uwzględnienia w kalkulacji taryfowej amortyzacji od środków trwałych w części sfinansowanej z funduszy UE. W jej świetle, w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedsiębiorstwa wod-kan nie powinny uwzględniać amortyzacji od tej części wartości środków trwał (...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej