Pomimo dość jasnych i jednoznacznych przepisów ustawy o odpadach w tym zakresie, jak bumerang wracają pytania dotyczące konieczności umieszczania przez przedsiębiorców numeru rejestrowego BDO na różnego rodzaju dokumentach związanych z działalnością gospodarczą danego podmiotu.

O tym, jakie podmioty zobligowane są do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach stanowi przepis art. 63 ustawy o odpadach:

Podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

W sposób literalnie jednoznaczny odsyła on do katalogu podmiotów wymienionych w przepisie art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach. Oznacza to, że wyłącznie podmioty wskazane w tym przepisie zobligowane są do umieszczania numeru rejestrowego BDO, Są nimi:

 • wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele (w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);
 • wprowadzający baterie lub akumulatory (w rozumieniu ustawy o bateriach i akumulatorach);
 • wprowadzający pojazdy (w rozumieniu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji);
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań (w rozumieniu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi);
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach (w rozumieniu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi);
 • wprowadzający na terytorium kraju opony (w rozumieniu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej);
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe (w rozumieniu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej).

Pozostałe podmioty mogą, lecz nie muszą umieszczać numeru rejestrowego BDO na dokumentach.

Kolejnym pytaniem pojawiającym się w analizowanym zakresie, stanowiącym pewnego rodzaju przedłużenie powyższego problemu, jest pytanie, gdzie (na jakich dokumentach) należy umieszczać wspomniany numer rejestrowy?

W tym zakresie pierwszą wskazówką jest sam przepis art. 63 ustawy o odpadach wyrażający ten obowiązek. Stanowi on bowiem, że numer rejestrowy umieszcza się na dokumentach „sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością”. Należy to odczytywać w ten sposób, że wspomniany numer umieszczamy tylko na tych dokumentach, które sporządzamy (wytwarzamy) w związku z działalnością, która obliguje nas do umieszczania tego numeru.

Przykładowo, jeżeli jesteśmy podmiotem wprowadzającym baterie lub akumulatory, to numer rejestrowy BDO umieszczamy wyłącznie na tych dokumentach, które odnoszą się do działalności w zakresie wprowadzania baterii lub akumulatorów. Jeżeli natomiast jesteśmy wprowadzającym na terytorium kraju produkty w opakowaniach, to – analogicznie, jak w pierwszym przykładzie – numer rejestrowy umieszczamy wyłącznie na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach.

Na jakich przykładowych dokumentach musi znaleźć się ten numer, a na jakich tego numeru nie musimy umieszczać? W tym zakresie przykładowy katalog dokumentów przedstawiono na stronach internetowych Rejestru BDO (https://bdo.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi).

I tak, numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów, na przykład:

 • faktury VAT
 • paragony fiskalne
 • umowy sprzedaży.

Numeru rejestrowego nie trzeba natomiast umieszczać np. na takich dokumentach, jak:

 • dokumenty kadrowe i związane z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura przedsiębiorcy
 • dokumenty przekazywane do urzędu skarbowego
 • pozostałe dokumenty niezwiązane bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej