Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan

Analizy prawne

Do końca kwietnia wszystkie gminy zobowiązane są do złożenia, po raz pierwszy...

05-04-2024

Czytaj więcej

Q&A: doręczenia elektroniczne w spółkach komunalnych

Analizy prawne

W związku z licznymi pytaniami, jakie pojawiły się w czasie przeprowadzonych przez...

11-12-2023

Czytaj więcej

WAŻNE: Minister Cyfryzacji przesuwa termin stosowania e-doręczeń

Aktualności

Komunikatem z dnia 23 listopada 2023 r. Minister Cyfryzacji przesunął termin stosowania...

24-11-2023

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE: Działalność w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych…

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić...

26-05-2023

Czytaj więcej

Zezwolenia dotyczące odbierania nieczystości ciekłych na nowych zasadach

Aktualności

Od dnia 9 sierpnia 2022 r. prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników...

20-09-2022

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych

Aktualności

Po ponad roku od momentu opublikowania pierwszego projektu, Minister Klimatu i Środowiska...

17-01-2022

Czytaj więcej

Możliwość dochodzenia nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne

Orzecznictwo

W zeszłym roku informowaliśmy o wyroku WSA w Krakowie, w którym to...

07-06-2021

Czytaj więcej

Coraz mniej czasu na zmianę regulaminów

Aktualności

Przypominamy, że tylko do 19 września 2021 r. rady gmin mają czas...

25-05-2021

Czytaj więcej

Rolnicy w BDO - koniec wątpliwości?

Aktualności

Nie ustają wątpliwości co do konieczności wpisu do rejestru BDO rolników stosujących...

04-03-2021

Czytaj więcej

Praca zdalna również w spółkach komunalnych?

Aktualności

Czy spółki komunalne, w tym spółki będące przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, są zobowiązane do...

04-11-2020

Czytaj więcej

JPK w BDO coraz bliżej

Aktualności

W marcu tego roku w artykule „Kolejne zmiany w BDO?” informowaliśmy o...

21-09-2020

Czytaj więcej

Numer rejestrowy BDO - kto, kiedy i gdzie musi…

Aktualności

Pomimo dość jasnych i jednoznacznych przepisów ustawy o odpadach w tym zakresie...

21-07-2020

Czytaj więcej

Ministerstwo Klimatu: brak obowiązku wpisu rolników do BDO

Aktualności

Od samego początku funkcjonowania rejestru BDO w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej...

03-06-2020

Czytaj więcej

Rolnicy w BDO - petycja w Sejmie

Aktualności

Od momentu wprowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadowej (tj. od dnia 1...

18-05-2020

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w BDO?

Aktualności

W Ministerstwie Rozwoju trwają obecnie prace nad powiązaniem rejestru BDO z bazą...

10-03-2020

Czytaj więcej

Nowe wymagania przeciwpożarowe w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania…

Aktualności

Dzień 5 marca 2020 r. to termin, do którego podmioty posiadające decyzje...

03-03-2020

Czytaj więcej

Zmiany decyzji odpadowych - objaśnienia Ministerstwa Klimatu

Aktualności

5 marca 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o zmianę uzyskanych...

25-02-2020

Czytaj więcej

BDO do końca czerwca 2020 r. również w wersji…

Aktualności

Dnia 30 stycznia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją...

31-01-2020

Czytaj więcej

Kwestionowanie wysokości opłat za usługi wodne możliwe bez złożenia…

Orzecznictwo

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2019 r. (sygn. II SA/Kr 1188/19) Wojewódzki...

16-01-2020

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub…

Aktualności

W ostatnim czasie wprowadzono szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zasad prowadzenia...

20-09-2019

Czytaj więcej

Elektromobilność w gminach i spółkach komunalnych dopiero od 2022…

Aktualności

Dnia 29 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19...

26-08-2019

Czytaj więcej

Opłata śmieciowa według ilości zużytej wody

Aktualności

Coraz częściej gminy sięgają po metodę ustalania wysokości tzw. opłaty śmieciowej (tj...

22-08-2019

Czytaj więcej

Spółki komunalne a nowelizacja ustawy śmieciowej

Analizy prawne

Dnia 19 lipca 2019 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy...

26-07-2019

Czytaj więcej

Zmiana decyzji odpadowych do 5 marca 2020 r.

Aktualności

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu...

21-07-2019

Czytaj więcej

Ograniczanie przez gminę korzystania z wody w czasie suszy

Analizy prawne

W ostatnim czasie coraz więcej gmin decyduje się na wprowadzanie, w okresie...

19-07-2019

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających

Aktualności

Po ponad 1,5 roku obowiązywania nowego Prawa wodnego w dalszym ciągu nie...

17-07-2019

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie określające przypadki, kiedy wprowadzenie ścieków przemysłowych wymaga…

Aktualności

Dzisiaj, tj. dnia 2 lipca 2019 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw...

02-07-2019

Czytaj więcej

Co grozi spółkom komunalnym za niewypełnienie obowiązków z zakresu…

Analizy prawne

W ostatnim czasie, w artykułach pt. „Elektromobilność w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych” oraz „Elektromobilność...

17-05-2019

Czytaj więcej

Nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Aktualności

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia...

06-05-2019

Czytaj więcej

Kiedy akty wykonawcze do nowego Prawa wodnego?

Aktualności

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy nowego Prawa wodnego...

02-04-2019

Czytaj więcej

Przychodzi radny do spółki komunalnej, czyli słów kilka o…

Analizy prawne

Od bieżącej kadencji samorządowej, która rozpoczęła się dnia 21 października 2018 r...

25-03-2019

Czytaj więcej

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla…

Aktualności

Dnia 20 marca 2019 r., na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano...

21-03-2019

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie formy i układu przekazywanych wyników…

Aktualności

Dzisiaj, tj. dnia 20 marca 2019 r., na stronach internetowych Rządowego Centrum...

20-03-2019

Czytaj więcej

Elektromobilność a spółki komunalne w związkach i porozumieniach samorządowych

Analizy prawne

W ostatnim czasie w artykule pt. „Elektromobilność w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych” informowaliśmy o...

04-03-2019

Czytaj więcej

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów już…

Aktualności

Dnia 22 lutego 2019 r. wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek prowadzenia...

18-02-2019

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń opublikowane

Aktualności

Dnia 12 lutego 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z...

12-02-2019

Czytaj więcej

Elektromobilność w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Aktualności

Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w 2019 r. będzie musiało uwzględnić w swoich planach...

07-01-2019

Czytaj więcej

W jaki sposób kwestionować decyzję w sprawie nieuiszczonej opłaty…

Orzecznictwo

Opłata za usługi wodne nieuiszczona w terminie jest zaległością podatkową, o czym...

03-01-2019

Czytaj więcej

O Prawie wodnym w mediach branżowych

Publikacje

W ostatnim czasie ukazały się kolejne artykuły w czasopismach branżowych redaktorów współtworzących...

03-12-2018

Czytaj więcej

Wyliczanie opłat za usługi wodne po nowemu?

Nasze publikacje

"Dnia 5 października 2018 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano...

30-11-2018

Czytaj więcej

Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne i jej reklamacja…

Orzecznictwo

Jedna z wątpliwości pojawiających się na gruncie stosowania przepisów nowego Prawa wodnego...

30-11-2018

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa wodnego do uzgodnienia z Komisją Europejską?

Aktualności

Nowelizacja Prawa wodnego przyjęta została przez Komitet do Spraw Europejskich. Może się...

16-11-2018

Czytaj więcej

Nowe obowiązki przedsiębiorstw w świetle nowelizacji ustawy o odpadach

Aktualności

Dnia 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20...

30-10-2018

Czytaj więcej

Termin na uchwalenie wieloletniego planu terminem zawitym?

Orzecznictwo

W ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wydał niezwykle istotny...

16-10-2018

Czytaj więcej