Komunikatem z dnia 23 listopada 2023 r. Minister Cyfryzacji przesunął termin stosowania e-Doręczeń z 10 grudnia 2023 r. na 30 grudnia 2023 r. Tym samym, wybrane podmioty publiczne, wśród których znajdują się również spółki komunalne, otrzymały dodatkowe 20 dni na przygotowanie się do nowych obowiązków w zakresie sposobu doręczania korespondencji, w tym na założenie adresu do doręczeń.

Jednocześnie na stronach internetowych Ministerstwa Cyfryzacji pojawiła się informacja, że za pośrednictwem Ministerstwa zostanie skierowany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych zakładający przedłużenie maksymalnego terminu wdrożenia e-Doręczeń o rok - z obecnej daty 1 stycznia 2024 r. na 1 stycznia 2025 r. Należy jednak mieć na uwadze, że nawet jeżeli nowelizacja zostanie przegłosowana przez Sejm i wejdzie w życie, to nie będzie to oznaczać przesunięcia wdrożenia e-Doręczeń na 1 stycznia 2025 r., a jedynie to, że Minister będzie mógł wydać nowy komunikat, w którym wyznaczona data nie będzie mogła być późniejsza niż 1 stycznia 2025 r.

Szerzej na temat e-Doręczeń w spółkach komunalnych pisaliśmy w artykule „E-doręczenia w spółkach komunalnych już 10 grudnia 2023 r.?”.

Mając powyższe na uwadze rekomendujemy dalsze prowadzenie przez spółki komunalne działań zmierzających do utworzenia skrzynki do doręczeń podmiotu publicznego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o utworzenie takiej skrzynki nie jest bowiem jednoznaczne z utworzeniem adresu do doręczeń  koniecznością korzystania z niego. Wraz z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o rejestrację przesłany bowiem zostanie link do aktywacji tak skrzynki, jak i adresu. Dopiero wskazana aktywacja będzie równoznaczna z obowiązkiem stosowania e-Doręczeń. Innymi słowy, sama aktywacja może zostać odroczona przez podmiot publiczny (w tym spółkę komunalną) nawet do 30 grudnia 2023 r. (ewentualnie do późniejszej daty, jeśli zostanie przyjęta przez Sejm zapowiedziana zmiana).

O wszelkich kolejnych zmianach w powyższym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Link do komunikatu Ministra Cyfryzacji: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2540

Link do zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji dot. projektu zmiany ustawy o doręczeniach elektronicznych: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/bedzie-wiecej-czasu-na-wdrozenie-e-doreczen

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej