W dniu 14 lutego 2017 r. Maciej Łukaszewicz oraz Mateusz Faron - prawnicy z Kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy publikujący na łamach Aqua Jerzmanowski, na zaproszenie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z województwa opolskiego, omawiali sytuację branży wodociągowo-kanalizacyjnej po zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w obliczu nowego rozporządzenia taryfowego.

 

Ostatnie wpisy

Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan

Analizy prawne

Do końca kwietnia wszystkie gminy zobowiązane są do złożenia, po raz pierwszy...

05-04-2024

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym

Orzecznictwo

Zakład budżetowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli...

28-03-2024

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne - nowe wzory oświadczeń

Aktualności

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

21-03-2024

Czytaj więcej