W rezultacie pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2638), które miało miejsce w dniu wczorajszym w Sejmie, nowelizacja Prawa wodnego będzie dalej procedowana w komisji sejmowej, o której wyborze zdecydują posłowie w bloku głosowań.

Jak wskazywała reprezentująca projektodawców Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Projekt uwzględnia postulaty przedsiębiorców i zmniejsza obciążenia administracyjne po stronie podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, nowelizacja dotyczy wprowadzenia rozwiązań sprzyjających obniżaniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Ponadto, projekt ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu.

Więcej o planowanych zmianach informowaliśmy w tekście pt. "Nowelizacja Prawa wodnego przyjęta przez Radę Ministrów".

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej