W dniu 6 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, której przedmiotem był rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ze szczegółowym przebiegiem całego posiedzenia zapoznać można się na stronach internetowych Sejmu.

W efekcie prac komisji, projekt z poprawkami przedłożony został Sejmowi i jest dostępny w ramach druku nr 2727. Sprawozdanie z prac komisji przedstawione zostanie przez posła Sylwestra Chruszcza prawdopodobnie w ramach pierwszego dnia 67. posiedzenia Sejmu w dniu 18 lipca br. 

O planowanych zmianach Prawa wodnego informowaliśmy obszernie w tekście pt. "Nowelizacja Prawa wodnego przyjęta przez Radę Ministrów".

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej