Nowelizacja Prawa wodnego przyjęta została przez Komitet do Spraw Europejskich. Może się jednak okazać, że projektowane zmiany nie wejdą w życie przed terminem do złożenia do Wód Polskich oświadczeń w sprawie opłat za usługi wodne za IV kwartał 2018 r.

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostało 16 listopada 2018 r. pismo Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich datowane na dzień 15 listopada 2018 r., w którym wskazano, że Komitet przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (o którym pisaliśmy m.in. w tekstach „Nowelizacja Prawa wodnego w Komitecie do Spraw Europejskich”, „Kolejna nowelizacja Prawa wodnego przed nami?” oraz „Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia do Wód Polskich?”), wraz z protokołem rozbieżności.

Najistotniejszą kwestią wynikającą z powyższego pisma jest fakt, iż Komitet zaznaczył, że w przypadku uwzględnienia uwag zgłoszonych do projektu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wystąpi konieczność uzgodnienia treści zmienianych przepisów z Komisją Europejską, ponieważ przepisy te stanowią wykonanie wyroku TSUE z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13 i ich brzmienie było poprzednio przedmiotem uzgodnień z Komisją Europejską.

Czas pokaże, czy powyższe uwagi zostaną uwzględnione w projekcie pierwotnie przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jeśli tak, istnieje duże prawdopodobieństwo, że projektowane przepisy nie wejdą w życie przed dniem składania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oświadczeń w sprawie opłat za usługi wodne za IV kwartał 2018 r.

O dalszych pracach nad projektem będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Sygnaliści - ochrona danych osobowych

Analizy prawne

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw...

29-11-2021

Czytaj więcej

Ochrona sygnalistów w przedsiębiorstwach wod-kan

Analizy prawne

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa...

18-11-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: Nowy Ład w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. pragnie zaprosić Państwa...

18-11-2021

Czytaj więcej