Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy

Analizy prawne

Przygotowując się do rozpoczęcia kolejnej kampanii taryfowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny rozpocząć pracę...

25-11-2020

Czytaj więcej

Studzienka w drodze - kto odpowiada za jej utrzymanie?

Orzecznictwo

Kwestia odpowiedzialności za szkody spowodowane w pojazdach poruszających się po drogach publicznych...

28-09-2020

Czytaj więcej

UOKiK przygląda się branży odpadowej i proponuje zmiany

Aktualności

Duża część sektora zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych to spółki gminne...

26-05-2020

Czytaj więcej

Wykorzystanie wody przez ROD a cel jej poboru

Orzecznictwo

Pobór wody na terenie rodzinnych ogrodów działkowych nie ma celu rolniczego, mimo...

07-04-2020

Czytaj więcej

Pierwsza gmina ukarana za niestosowanie przepisów RODO

Orzecznictwo

Pierwsza kara finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego za naruszenie rozporządzenia ogólnego o...

12-11-2019

Czytaj więcej

Charakter reklamacji dotyczącej opłat za usługi wodne

Orzecznictwo

Reklamacja od informacji ustalającej opłatę stałą lub zmienną za usługi wodne jest...

30-10-2019

Czytaj więcej

Zawieranie umów a tytuł prawny do nieruchomości

Analizy prawne

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne regularnie mierzą się z pytaniem czy zawsze z każdym podmiotem...

04-06-2019

Czytaj więcej

Sądy o elementach regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Orzecznictwo

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z...

05-04-2019

Czytaj więcej

Pierwsza administracyjna kara pieniężna za naruszenie RODO

Orzecznictwo

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą administracyjną karę pieniężna za naruszenie...

28-03-2019

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o cenach prądu

Aktualności

Senat zaakceptował przyjęty przez Sejm projekt nowelizacji ustawy z grudnia 2018 r...

27-02-2019

Czytaj więcej

Zamrożenie cen prądu w praktyce

Analizy prawne

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje uchwalona przez Sejm pod koniec grudnia...

25-01-2019

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w dochodzeniu roszczeń?

Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kolejnymi zmianami dotyczącymi zasad dochodzenia roszczeń. Po lipcowej...

19-12-2018

Czytaj więcej

O Prawie wodnym w mediach branżowych

Publikacje

W ostatnim czasie ukazały się kolejne artykuły w czasopismach branżowych redaktorów współtworzących...

03-12-2018

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w Prawie wodnym na horyzoncie

Nasze publikacje

"Ustawodawca zdążył już kilkukrotnie poprawić obowiązujące zaledwie od 1 stycznia 2018 r...

30-11-2018

Czytaj więcej

Sądy rozstrzygają o opłatach za usługi wodne związanych z…

Orzecznictwo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zakwestionował stosowanie przez Wody Polskie analogii w...

26-11-2018

Czytaj więcej

Kto odpowiada za przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Analizy prawne

Gminy, mając na uwadze obowiązek utrzymania porządku i czystości na swoim terenie...

22-10-2018

Czytaj więcej

Relacje branży z regulatorem – pierwsze doświadczenia

Nasze publikacje

W świetle statystyk opublikowanych w połowie września br. przez PGW Wody Polskie...

16-10-2018

Czytaj więcej

Wpięcie do sieci na koszt odbiorcy usług – SOKiK…

Orzecznictwo

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ciągle spierają się z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

14-09-2018

Czytaj więcej

Definicja przyłączy - czy aby na pewno niesporna?

Orzecznictwo

Nieco ponad rok temu Sąd Najwyższy podjął jedną z istotniejszy dla branży...

29-08-2018

Czytaj więcej

NIK o stanie sieci i jakości wody w miastach

Aktualności

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła kondycję sieci wodociągowych i samą jakość dostarczanej...

28-08-2018

Czytaj więcej

Zmiany w prawie na przestrzeni 15 lat - publikacja

Publikacje

W najnowszym wydaniu Miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja opublikowany został artykuł pt. "Zmiany w prawie...

06-05-2018

Czytaj więcej

Zmiany w prawie na przestrzeni 15 lat

Nasze publikacje

Ostatni czas to jednak okres niespotykanej dotąd skali aktywności oraz dynamiki legislacyjnej...

01-05-2018

Czytaj więcej

Zmiana polityki UOKiK w branży

Nasze publikacje

Od 2015 r. obserwujemy regres w zainteresowaniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i...

01-04-2018

Czytaj więcej

Procedura taryfowa w okresie przejściowym

Analizy prawne

W myśl ustawy nowelizującej, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej...

26-02-2018

Czytaj więcej

Opłaty za przyłączenie pod lupą prokuratorów

Nasze publikacje

W sierpniu 2017 r. Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat prasowy na temat braku...

01-01-2018

Czytaj więcej

advertiva